Ohjelmistotuotannon ja IT-infran palvelut

elfGROUPin ohjelmistotuotannon asiantuntijat toteuttavat tietojärjestelmien kokonaisuudet vankalla kokemuksella. Kyberturvallisuuden näkökulma on elfGROUPin asiantuntijoiden punainen lanka myös ohjelmistotuotannon ja IT-infran palveluita tuottaessa.

Elfgroup_web_1920x768px_0002_AdobeStock_285705884

TIETOTURVALLINEN OHJELMISTOKEHITYS JA YLLÄPITO

elfGROUP:n ohjelmistotuotannon ja tietoturvallisen ohjelmistokehityksen asiantuntijat suunnittelevat ja kehittävät asiakasyritysten tarpeita vastaavia tietojärjestelmiä. Ohjelmistotuotannon toimitusten laajuudet voivat vaihdella yksittäisten ohjelmistojen osakokonaisuuksista laajoihin hajautettuihin tietojärjestelmiin.

Ohjelmistoprojekteissa työskentelemme eri teknologioiden, alustojen ja ohjelmistokehysten kanssa luodaksemme kokonaisvaltaisia, toimivia ja tietoturvallisia ohjelmistoratkaisuja. Kaikessa tietojärjestelmäkehityksessä tietoturva-ajattelu lähtee käsiteltävien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamisesta. Hajautetuissa järjestelmätoteutuksissa korostuu lisäksi komponenttien välisten rajapintojen sekä tietovarastojen eheyden ja luotettavuuden hallinta.

Työskentelemme tietoturvallisen ohjelmistokehityksen elinkaarimallin mukaisesti, huomioiden asiakasorganisaation tietoturvatavoitteet projektin määrittelyvaiheesta lähtien aina tuotannonaikaiseen operointiin ja ylläpitoon sekä luottamuksellisuuden näkökulmasta yhtä merkittävään järjestelmän käytöstäpoistoon saakka, jolloin tietojärjestelmän asennukset puretaan ja tietovarannot hallitaan tarpeen mukaan . Asiantuntijamme ottavat kehitysprojektien riskien arvioimisessa ja uhkien mallintamisessa huomioon aina myös IT-infrastruktuurin ja palvelinympäristön erityisvaatimukset luodakseen kokonaisvaltaisesti tietoturvallisia ratkaisuja. Ohjelmistotuotannon hankkeet ovat myös erinomainen apuväline tukemaan saumattomasti organisaation tahtotilaa kehittää laadunhallinnan tai tietoturvallisuuden johtamisen kyvykkyyksiä esimerkiksi tapahtumanhallintaa ja käytön auditoitavuutta parantamalla.

Ohjelmistoprojektien toimittamisen ohella elfGROUP voi toimittaa tietoturvallisen ohjelmistokehityksen erityisasiantuntijoita osaksi asiakkaan ohjelmistokehitystiimiä. Esimerkiksi tietoturvaan erikoistunut ohjelmistoarkkitehti, koodari tai testaaja tuo tietoturvallisia toimintamalleja myös koko projektiryhmän toimintaan.

LUE LISÄÄ OHJELMISTOPROJEKTEISTA

 

Elfgroup_web_1920x768px_0001_AdobeStock_298229629

YRITYKSEN IT-INFRASTRUKTUURIN, TIETOJÄRJESTELMÄKENTÄN JA TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN

Yrityksen tietojärjestelmäkokonaisuuden ja tietoarkkitehtuurin sekä tiedonhallinnan elinkaaritoimintojen mallintaminen, järkevöittäminen ja toteuttaminen yrityksen tietojärjestelmäkentässä on keskeistä yrityksen tiedonhallintakyvykkyyksien sekä organisaatiotason vaatimustenmukaisuuden kehittämisessä.

Yrityksen prosessit, tietojärjestelmät ja teknologiat muuttuvat ja kehittyvät vuosien varrella ja ajan myötä niiden yhteensopivuus voi hapertua. Päällekkäiset järjestelmät, jotka eivät keskustele keskenään aiheuttavat ylimääräistä työtä ja tehottomuutta organisaatioon ja pirstaloivat organisaation hallitseman datan hankalasti ylläpidettäväksi. Kehittyvä IT-arkkitehtuuri koostuu tyypillisesti pilvipohjaisista sekä yrityksen omilla palvelimilla toimivista kokonaisuuksista, joiden saumaton yhteentoimivuus tulisi taata tietoturvatavoitteet täyttäen. Organisaatioilla on usein toimintaansa ohjaavia lainsäädäntöön, sopimuksiin tai esimerkiksi standardeihin perustuvia velvoitteita, jotka on huomioitava IT-ympäristön sekä tietopääoman hallinnassa.

Tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden johtamisen keskeisiä haasteita ovat tietoympäristökokonaisuuden mallintaminen ja dokumentointi sekä tähän liittyvien mittareiden määritteleminen, raportoitavuus ja visualisointi. Jatkuvasti monimutkaistuvat tietotekniset järjestelmät pakottavat hallittuun ja systemaattiseen tietohallintotyöhön.

Asiantuntijamme antavat tietojärjestelmien kartoituksen myötä ulkopuolisen näkemyksen tietojärjestelmäkokonaisuutenne rakenteesta ja tekevät ehdotuksen sen kehittämisestä esimerkiksi tietoturvallisuuden tai tiedonhallinnan näkökulmasta.

KYSY LISÄÄ ASIANTUNTIJOILTAMME

 

Elfgroup_web_1920x768px_0003_AdobeStock_200146318

TIETOTURVALLISET PALVELINYMPÄRISTÖT JA OPEROINTI

Räätälöidyt palvelinympäristöt tietoturvallisesti ja joustavasti toteutettuna. Virtuaalisesti pilvessä, fyysisesti Suomessa.

Palvelinympäristöjä on mahdollista räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja esimerkiksi useampi palvelin liittää samaan tietoturvallisesti eriytettyyn hallintaverkkoon. Palvelimet sopivat monen tyyppisten prosessointitehoa ja tallennustilaa vaativien kuormien suorittamiseen.

LUE LISÄÄ elfCLOUD-PALVELINYMPÄRISTÖISTÄ

 

Lue lisää blogistamme

case elfCLOUD

Case elfCLOUD - tietoturvallinen pilvitallennuspalvelu

elfGROUP kehitti elfCLOUD-pilvitallennuspalvelun jo vuonna 2010. Sen suunnittelussa otettiin ensimmäisistä spekseistä lähtien tietoturvallisuus tärkeimmäksi prioriteetiksi. ”Viimeisimmän päälle vainoharhaiseen tietoturvallisuuteen perustuva pilvitallennuspalvelu”, luonnehtii idean isä, elfGROUPin toimitusjohtaja Tuomas Tonteri.

case_tietoturvan_merkitys_modernissa

Tietoturvan merkitys ohjelmistokehityksessä

Digitaalisia palveluita ja tuotteita tarjoavat organisaatiot ovat enenevässä määrin heränneet siihen, että tietoturva on merkittävä osa laatua, arvolupausta ja riskien hallintaa. Tietoturva, kuten laatu yleensäkin, ei ole yksittäinen asia ja tuotekehityksen vaihe, vaan koko ohjelmistokehitysprosessin ja kulttuurin tulisi tukea laatu- ja tietoturva-ajattelua.