elfBRAIN

//elfBRAIN
elfBRAIN 2018-08-27T14:45:44+00:00

elfBRAIN – Tietoturva-asiantuntijat ohjelmistokehitykseen sekä koodi- ja arkkitehtuuri-katselmointeihin

Valmiit tuotteet ja palvelut eivät aina riitä ratkaisemaan yritysten täsmätarpeita. Silloin apuna ovat elfGROUP:n tietoturvallisen ohjelmistokehityksen ja kyberturvallisuuden asiantuntijat, olipa kyse arvioinnista, suunnittelusta, räätälöinnistä tai kokonaisesta toteutuksesta.

elfBRAIN-asiantuntijapalvelu taipuu asiakkaan täsmätarpeisiin

elfBRAIN-palveluna voidaan tuottaa esimerkiksi asiakasyrityksen tietojärjestelmäprojektin arkkitehtuurisuunnittelua workshop-muotoisesti, tietoturva-arviointeja, koodikatselmointeja, dokumentointia tai esimerkiksi rajapintojen määrittelyä. Lisäksi elfBRAIN voi olla yrityksen tietoturvallisen pilviarkkitehtuurin suunnittelua, ohjelmistokomponenttien arviointia tai yhteensopivuuden selvittämistä integraatioprojekteissa.

Kaikki ohjelmistotuotannon osa-alueet ja tehtävät on mahdollista toteuttaa elfBRAIN-palveluna. Olemmekin toteuttaneet asiakkaillemme myös useita kokonaisia tietosuojaan, yksityisyydensuojaan ja luottamuksellisen tieton käsittelyyn liittyviä ohjelmistohankkeita. Toteutetuissa ratkaisuissa on käytetty soveltuvin osin yritysten sisäisiä sekä pilveen sijoitettuja tietojärjestelmiä, palvelinympäristöjä ja tietovarastoja.

Tietoturvallisen ohjelmistokehityksen ja kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluita on käytetty esimerkiksi:

  • Kokonaisten tietosuoja- tai tietoturvakriittisten ohjelmistoprojektien toteuttamiseen
  • Tietojärjestelmäarkkitehtuurien katselmointeihin dokumentaation tai työpaja-tyyppisen läpikäynnin muodossa
  • Työpajoihin uuden sovelluksen suunnitteluvaiheessa, jotta tietoturva-asiat tulevat huomioiduiksi alusta lähtien
  • Tietoturvakatselmointeihin ohjelmistoprojektin milestone-vaiheissa
  • Alihankkijan tai muun toimittajan tuottaman ohjelmiston arviointiin
  • Räätälöityihin tietoturvallisen ohjelmistokehityksen koulutuksiin asiakaskohtaisesti määritellyllä osa-alueella

Tietoturvallisen toimintaympäristön rakentaja

elfGROUP tarkastaa, testaa, suunnittelee ja kehittää yritysten liiketoimintaa tukevaa kyberturvallisuutta. Palvelumme varmistavat, että asiakkaamme kyberturvallisuusratkaisut ovat oikein mitoitetut yrityksen liiketoimintariskeihin nähden. Samalla, kun hyvä kyberturvallisuustaso suojaa yrityksen liiketoimintaa, se tuottaa kilpailuetua ja toimii kasvun mahdollistajana tukien yrityksen riskienhallintaa.

Ajattelemme, että kyberturvallisuus, tietoturvalliset ratkaisut ja yksityisyyden suoja kuuluvat kaikille. Tuomme perinteisesti suuryritysten käytössä olleet ratkaisut, työkalut ja käytänteet kaikenkokoisten yritysten saataville.

Liiketoiminnan ymmärtämisestä kyberturvallisuuden ylläpitoon ja sertifiointiin

Ohjaamme riskikartoituksen, arviointien ja testausten kautta kyberturvallisuuden jatkuvaan ylläpitoon ja sertifiointiin.

 

Toimintaamme ohjaavat periaatteet:

  • Tietoturvalliset ratkaisut kuuluvat kaikille, kaikkien ymmärrettävästi.
  • Suojausmekanismit toteutetaan sipulimallina läpi kaikkien arkkitehtuurikerrosten.
  • Tavoite on liiketoiminnan suojaaminen ja varmistaminen, ei hankaloittaminen.
  • Kyberturvallinen organisaatio toimii kilpailukykyisesti ja kasvaa turvallisesti.

elfGROUP yrityksesi kehittämiskumppanina

elfGROUP:n kyberturvallisuusasiantuntijoilla on laaja-alainen asiantuntemus tietojärjestelmien kehityksestä, integraatioista ja yritysten IT-ympäristöjen suojaamisesta. Lisäksi heillä on vankka kokemus kartoituksen, riskiarvioinnin ja suojausten suunnittelun mukauttamisesta eri kokoisten yritysten tarpeisiin. Ratkaisukeskeisen palveluasenteen lisäksi asiantuntijoillamme on vuosikymmenten käytännön kokemus eri toimialoista ja teknologiaympäristöistä.

elfBRAIN-aiheiset artikkelit blogissa

Tiedustelut

Kari Halavaara, p. 050 553 4796

Pekka Käyhkö, p. 0400 933 303

Ota yhteyttä!