elfSURVEY – Kyberturvallisuuden kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Nykyaikaiselle yritykselle ei enää riitä toimitilan ovien lukitseminen. Liiketoiminta on yhä enemmän tietotekniikkaan ja tietoverkkoihin perustuvaa ja nykyaikainen yritysvakoilu tai tietojen varastaminen on maailmanlaajuista ja tapahtuu näkymättömästi tietoverkkojen välityksellä. elfSURVEY-kartoitus on kriittinen ensimmäinen askel ajanmukaisten suojausten toteuttamiseksi.
elfSURVEY_1_Kyberturvan_tilannekuva (1)elfSURVEY_2_Nykytilan_kartoitus (1)elfSURVEY_3_Riskien_ja_suojausheikkouksien_analysointi (1)elfSURVEY_4_Raportointi_ja_kehityssuunnitelma (1)

 

 

Kerromme mielellämme lisää - ota yhteyttä ja pyydä tarjous juuri teidän organisaatiolle sopivasta kyberturvakartoituksesta!

 

Kyberturvallisuuskartoitus kaiken kokoisille yrityksille

elfSURVEY-kartoitus soveltuu kaiken kokoisille yrityksille, jotka haluavat kartoittaa organisaation kyberturvallisuuden nykytilan ja aloittaa systemaattisen kehittämisen kohti kyberturvallista, mahdollisesti tietoturvasertifioitua, organisaatiota.

Yleiskuvaus yrityksen liiketoiminnan tietoteknisistä vaatimuksista ja kehittämissuunnitelma yrityksen kyberturvallisuuden johtamiseen

elfSURVEY-kartoitus antaa yritykselle yleiskuvauksen liiketoiminnan tietoteknisistä vaatimuksista ja työkalun organisaation kyberturvallisuuden johtamiseen. Kartoituksen lopputuloksena asiakas saa käyttöönsä loppuraportin, joka sisältää mm. yleiskuvauksen liiketoiminnan tietoteknisistä vaatimuksista, kyberturvallisuusriskien kartoituksen ja priorisoinnin, kybersuojausten tavoitetason määrittelyn, IT-infrastruktuurin ylätason dokumentaation ja kyberturvallisuuden kehittämisstrategian alustavan version.

Hyvä ymmärrys yrityksen tietoteknisestä ympäristöstä ja sen toiminnasta johtaa usein päällekkäisyyksien ja tehostamismahdollisuuksien tunnistamiseen, mikä mahdollistaa toiminnan yksinkertaistamisen ja kustannusten karsimisen. Samalla kokonaisuus tulee hallittavammaksi ja tietoturva paranee.

Perusteellinen kartoitus – asiakkaan tarpeisiin mitoitetut suojaukset

elfSURVEY-kartoituksessa kyberturvallisuusasiantuntija käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi yrityksen liiketoiminnan, riskit ja tietoteknisen toimintaympäristön. Kartoitus kattaa toimipisteet, tietojärjestelmät ja -verkot, rajapinnat ja tietovirrat, työasemaympäristön ja tietoturvallisuuden hallintamallien läpikäymisen. Prosessissa tunnistetaan toimialalle tyypilliset ja yrityskohtaiset kyberturvallisuusriskit. Yrityskohtaisesti määritellään kyberturvallisuuden tavoitetaso ja keskeiset suojausmekanismit. Tällä varmistetaan suojausten oikea mitoittaminen.

Kyberturvallisuuskartoituksen tiedonkeruuvaihe toteutetaan keskimäärin kahdessa kartoitustapaamisessa asiakkaan kanssa ja ne voidaan toteuttaa joko käynteinä asiakkaalla tai verkkokokouksina tai näiden yhdistelminä. Toteutus sisältää haastatteluja, liiketoiminnan ja tietoteknisen ympäristön kartoitusta ja tietojärjestelmien, palvelinympäristön ja verkkoliityntöjen sekä esimerkiksi käytettävien pilvipalveluiden systemaattista läpikäyntiä. IT-ympäristön toimintaperiaatteet ja nykyiset suojausmekanismit kartoitetaan ja dokumentoidaan.

Selkeä dokumentaatio sekä käytännönläheiset ja konkreettiset toimintaohjeet

elfSURVEY-kartoituksen tiedonkeruuvaiheen jälkeen elfGROUP:n kyberturvallisuusasiantuntijat analysoivat kerätyt tiedot ja määrittelevät kohdeyrityksen kyberturvallisuuden nykytilan, tavoitetason sekä alustavan kyberturvallisuuden kehittämissuunnitelman. Kerättyjen tietojen ja ymmärryksen perusteella laaditaan kartoitusraportin liitteeksi teknistä dokumentaatiota yrityksen IT-ympäristöstä.

elfGROUP:n kyberturvallisuuskartoituksen vahvuutena on asiakkaan tarpeisiin mitoitetut ja käytännönläheiset toimintaohjeet, joilla organisaatio pääsee kyberturvallisuuden kehittämisessä konkreettisesti eteenpäin.

elfGROUP yrityksesi kehittämiskumppanina

elfGROUP:n kyberturvallisuusasiantuntijoilla on laaja-alainen asiantuntemus tietojärjestelmien kehityksestä, integraatioista ja yritysten IT-ympäristöjen suojaamisesta. Lisäksi heillä on vankka kokemus kartoituksen, riskiarvioinnin ja suojausten suunnittelun mukauttamisesta eri kokoisten yritysten tarpeisiin. Ratkaisukeskeisen palveluasenteen lisäksi asiantuntijoillamme on vuosikymmenten käytännön kokemus eri toimialoista ja teknologiaympäristöistä.

 

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS!

Haluatko lisätietoa palvelusta

Haluatko lisätietoa palvelusta?

Blogeissamme kerromme lisää palveluistamme sekä esimerkkejä erilaisista caseista, joita olemme asiakkaillemme toteuttaneet. Valitsemalla palveluumme liittyvän kategorian, pääset lukemaan kaikki siihen palveluun liittyvät artikkelit.

Lue elfSURVEY-aiheisia artikkeleita