Mitä kyberturvallisuus on?

Onko kyberturvallisuus sama asia kuin tietoturva? Koskettavatko kyberhyökkäykset ja tietoturvariskit yhtälailla pieniä kuin suuria yrityksiä? Kenen tulee suojautua kyberturvallisuus- tai tietoturvariskeiltä? Miten toimin, jos huomaan joutuneeni tietoturva- tai kyberturvallisuushyökkäyksen kohteeksi?

Kyberturvallisuus on digitaalisen maailman tietoturvallisuutta

Yrityksen kyberturvallisuudesta huolehtiminen on pohjimmiltaan digitaalisten liiketoimintariskien tunnistamista, riskin suuruuden ja todennäköisyyden arvioimista sekä suojausten oikein mitoittamista ja toteuttamista. Työn on oltava systemaattista ja jatkuvaluontoista, jotta jatkuvasti muuttuva uhkakenttä ja yhä ammattimaisemmin yrityksiin kohdistuva kyberrikollisuus saadaan ennakoivasti ja taloudellisesti torjuttua.

Tarpeisiin mitoitettu kyberturvallisuuden taso

Kyberturvallisuusuhkat koskettavat kaiken kokoisia yrityksiä. Suojautumisen tarpeet ovat kuitenkin erilaiset pienillä ja suurilla yrityksillä. Olennaista on arvioida riskit ja mitoittaa niihin sopiva kyberturvallisuuden taso sekä oikeat suojausmekanismit ja -menetelmät.

Kyberturvallisuustyön keskiössä on varmistaa, että

  1. Yritys kykenee todistettavasti täyttämään lainsäädännön ja sopimustekniset vaatimukset
  2. Yrityksen tietopääoma pysyy luottamuksellisena niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin
  3. Tietovarastojen sisältämä tieto säilyy eheänä ja muuttumattona
  4. Tiedot ja tietojärjestelmät ovat niihin oikeutettujen käyttäjien saatavilla tarpeellisina aikoina mahdollisesta häirinnästä huolimatta
  5. Tietoon kohdistetut tapahtumat ovat tunnistettujen käyttäjien kiistämättömästi suorittamia

Aihealue on laaja ja lähtee aina yrityskohtaisista tarpeista. Tarpeelliset kehitystoimenpiteet voivat liittyä vaikkapa tietojen varmistukseen, tietoverkkojen turvallisuuden kehittämiseen tai esimerkiksi henkilöstön tietoturvakoulutukseen.

Suojaa tietosi ja liiketoimintasi kyberturvallisuusriskeiltä

Kyberturvallisuusrikoksen kohteeksi voi joutua kuka tahansa, joka ei ole suojautunut niiltä riittävällä tavalla. Yrityksen kohdalla kyberhyökkäys voi vaikuttaa merkittävästi sen liiketoimintaan tai yrityksen koko olemassa olon edellytyksiin. Viisautta onkin suojautua riskeiltä ennakkoon.

Mikäli epäilet, että olet joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi, ota välittömästi yhteyttä kyberturvallisuuden asiantuntijaan vahinkojen kartoittamiseksi ja minimoimiseksi. Yksittäisen järjestelmän kohdalla suositeltavaa on irroittaa laite tietoverkosta, mutta älä sammuta tai uudelleenkäynnistä laitetta tarpeettomasti.

elfGROUP tarkastaa, testaa, suunnittelee ja kehittää yritysten liiketoimintaa tukevaa kyberturvallisuutta

Lue lisää palveluistamme ja varmista, että kyberturvallisuusratkaisunne ovat riittävät.