case-futurice-1

Case Startup Refugees – tietoturvallisesti töitä maahanmuuttajille

Startup Refugees on voittoa tavoittelematon vapaaehtoisverkosto, joka tukee turvapaikanhakijoita työllistymisessä ja yrittäjyydessä. Verkostossa on mukana yli 500 toimijaa, joista jokainen osallistuu tarjoamalla jotain konkreettista yhteisen tavoitteen edistämiseksi.

Match Made in Startup Refugees on nettipalvelu, johon maahanmuuttaja voi luoda oman osaamisprofiilin. Täytettyään osaamisprofiilin käyttäjä saa ohjelman rakentaman cv:n pdf:nä omaan sähköpostiinsa. Match Made in Startup Refugees on tärkeä työkalu myös Startup Refugeesin työntekijöille, joiden tehtävänä on yhdistää maahan muuttavien henkilöiden osaamista verkoston tarjoamiin työ- ja koulutusmahdollisuuksiin. Palvelussa Startup Refugeesin työntekijät voivat etsiä vaikkapa sähkömiehiä Vaasasta tai koodaajia Rovaniemeltä, ja lähettää ehdokkaiden cv:t suoraan potentiaalisille työnantajille.

LUE LISÄÄ

case-aiven-1

Case Aiven.io – todistetusti tietoturvallinen pilvitietokantojen palvelutalo

Aiven Oy on maailman johtava avoimen lähdekoodin tietokantojen pilvipalveluntuottaja. Aiven tarjonta kattaa 7 suosittua tietokanta- sekä viestinvälitysratkaisua täysin hallittuna palveluna viidessä julkipilvessä ja 71 eri maantieteellisellä alueella.

Aiven toimii kansainvälisesti niin pienten kuin isojenkin yritysten kanssa, joille heidän tietokantojensa tietoturva on kriittisen tärkeää. Viestintänsä ja myyntityönsä tueksi Aiven etsi ulkopuolista palveluntarjoajaa tekemään tietoturvatestauksen heidän palvelualustalleen. Aivenin liiketoiminta perustuu pilvessä toimivan tietokantapalvelun turvallisuuteen ja uskottavuuteen, joten myös ulkopuolisen tahon antama vakuutus tietoturva-asioiden tasosta on heille merkittävä.

LUE LISÄÄ

case-leinolat-1

Case Leinolat Group – Tietoturvakartoituksella kokonaisuus haltuun

Leinolat Group on 6 yrityksen yritysryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen laajoja metallialan palvelukokonaisuuksia kansainvälisesti vaativilla markkinoilla, kuten voimalaitos-, laiva-, ydinvoima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä T-Drillin putkenvalmistusratkaisulla myös auto-, LVI- ja ruokateollisuudelle. Keväällä 2018, EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäkauden lopun lähestyessä, Leinolat Group kävi läpi kattavan tietoturva- ja tietosuojatarkastelun yhdessä elfGROUPin kanssa.

Lähestyvä tietosuoja-asetuksen siirtymäkauden päättyminen aiheutti yrityksissä ja mediassa paljon keskustelua ja pohdintaa, miten yritysten tulisi uusiin vaatimuksiin valmistautua. Leinolat Groupin tapauksessa päätettiin toteuttaa laajennettu elfSURVEY, joka sisälsi teknisen kyberturvan kartoituksen lisäksi henkilötietojen käsittelyyn liittyvän tietoturvan selvityksen.

LUE LISÄÄ

aiven
empower
tv
OKp
invenco
porho
privanet
raute
futurice
tornator
Leinolat
PRT
hydnum
Nokia
hatala
betset