case-futurice-1

Case Startup Refugees – tietoturvallisesti töitä maahanmuuttajille

Startup Refugees on voittoa tavoittelematon vapaaehtoisverkosto, joka tukee turvapaikanhakijoita työllistymisessä ja yrittäjyydessä. Match Made in Startup Refugees on nettipalvelu, johon maahanmuuttaja voi luoda oman osaamisprofiilin.

Tietoturvatestauksen myötä tunnistimme palveluun liittyviä merkittäviä parannusehdotuksia, jotka Futurice toteutti viipymättä. Nyt Startup Refugees voi etsiä työmahdollisuuksia maahanmuuttajille tietoturvallisesti.

LUE LISÄÄ

 

case-FRENDS

Case FRENDS – Liiketoimintakriittisen integraatioalustan tietoturvatestaus ja sertifiointi

HiQ Finland pyysi elfGROUPia tietoturvatestaamaan FRENDS-integraatioalustansa. Näin HiQ sai ulkopuolisen varmistuksen tuotteensa tietoturvan tasosta, sekä CyberSafe-sertifikaatin, jota he aikovat käyttää tuote- ja asiakaskommunikaatiossaan kertomaan FRENDS-alustan sopivuudesta kriittisten liiketoimintaprosessien automatisointiin ja luottamuksellisen tiedon integrointiin järjestelmien välillä.

Lue blogistamme kuinka tietoturvatestaus tehtiin ja mitä tuloksia prosessi tuotti HiQ:lle.

LUE LISÄÄ

case-aiven-1

Case Aiven.io – todistetusti tietoturvallinen pilvitietokantojen palvelutalo

Aiven Oy on maailman johtava avoimen lähdekoodin tietokantojen pilvipalveluntuottaja. Aiven tarjonta kattaa 7 suosittua tietokanta- sekä viestinvälitysratkaisua täysin hallittuna palveluna viidessä julkipilvessä ja 71 eri maantieteellisellä alueella.

Viestintänsä ja myyntityönsä tueksi Aiven etsi ulkopuolista palveluntarjoajaa tekemään tietoturvatestauksen heidän palvelualustalleen. Aivenin liiketoiminta perustuu pilvessä toimivan tietokantapalvelun turvallisuuteen ja uskottavuuteen, joten myös ulkopuolisen tahon antama vakuutus tietoturva-asioiden tasosta on heille merkittävä.

LUE LISÄÄ

 

case-FCG-Talent

Case FCG Talent – Varmuutta tietoturvaan yhteistyössä kyberturvaspesialistien kanssa

FCG Talent kehittää moderneja, innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä ohjelmistoratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan, perehdytykseen ja henkilöstön kehittämiseen. Tietoturva on keskeisessä asemassa heidän tuotteissaan ja käytännöissään. Yritys kaipasi ulkopuolista toimijaa tarkastelemaan heidän käytäntöjensä ja tuotteidensa tietoturvan tasoa.

”Tietoturvan huomioiminen on tärkeä osa ohjelmiston kehitystyötä ja se vaatii jatkuvaa huomioimista. elfGROUPin kanssa tähän työhön saadaan tietoturva-asiantuntijuutta ja ulkopuolisen tuomaa varmuutta – se on se mistä me ollaan valmiita maksamaan,” FCG Talentin teknologiajohtaja Petri Tuomaala toteaa.

LUE LISÄÄ

case-leinolat-1

Case Leinolat Group – Tietoturvakartoituksella kokonaisuus haltuun

Leinolat Group on 6 yrityksen yritysryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen laajoja metallialan palvelukokonaisuuksia. Keväällä 2018, EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäkauden lopun lähestyessä, Leinolat Group kävi läpi kattavan tietoturva- ja tietosuojatarkastelun yhdessä elfGROUPin kanssa.

Lähestyvä tietosuoja-asetuksen siirtymäkauden päättyminen aiheutti yrityksissä ja mediassa paljon keskustelua ja pohdintaa, miten yritysten tulisi uusiin vaatimuksiin valmistautua. Leinolat Groupin tapauksessa päätettiin toteuttaa laajennettu elfSURVEY, joka sisälsi teknisen kyberturvan kartoituksen lisäksi henkilötietojen käsittelyyn liittyvän tietoturvan selvityksen.

LUE LISÄÄ

aiven
empower
tv
OKp
invenco
FRENDS
privanet
raute
futurice
tornator
Leinolat
PRT
FCGtalent
Nokia
betset