elfGROUP – kyberturvallisuuden ja ohjelmistokehityksen asiantuntijat palveluksessasi

elfGROUP on oululainen kyberturvan ja ohjelmistokehityksen asiantuntija. Tuotamme käytännönläheisiä ja yrityksesi toimintaan järkevästi mitoitettuja kyberturvapalveluita, mm. ohjelmistokehityksen sekä yritysten IT-ympäristöjen tietoturvan varmistamiseen. elfGROUPin ohjelmistotuotannon asiantuntijat toteuttavat tietojärjestelmien kokonaisuudet vankalla kokemuksella.

Me elfGROUPilla olemme omistautuneet kyberturvallisuuden kehittämiseen ja yritysten tärkeimmän pääoman – tiedon – suojaamiseen. Palvelumme vahvistavat yrityksesi tai ohjelmistosi brändiä ja lisäävät luottamusta asiakassuhteissasi.

Autamme yrityksiä arvioimaan, auditoimaan ja kehittämään teknisen tietoturvan tasoa, suojauksia ja toimintatapoja. Tuemme organisaatioita heidän liiketoimintansa mukaisten kyberturvavaatimusten täyttämisessä ja ylläpidossa. Toteutamme arkkitehtuurin turvallisuuskatselmuksia ja tietoturvatestausta, sekä työskentelemme kehitystiimien kanssa turvallisen ohjelmistokehityksen toimintatapojen parantamiseksi. Olemme toimittaja- ja tuoteriippumaton toimija ja työskentelemme kaikilla IT-infrastruktuurin tasoilla, tuoden liiketoimintaa tukevan kyberturvallisuuden kaikkien saataville mitattavalla ja raportoitavalla tavalla.

Olemme  vuonna 2010 perustettu yritysryhmä. elfGROUP on jaettu hallinnollisesti erillisiin yhtiöihin, jotka vastaavat ja kehittävät oman toiminta-alueensa liiketoimintaa. Kaikki elfGROUP-yhtiöt noudattavat yhteistä toiminnanohjausjärjestelmää sekä laatu- ja tietoturvapolitiikoita.

 

ISO 9001 laadunhallintasertifikaatti

Bureau Veritas ISO 9001 CertificationelfGROUPin toiminta on sertifioitu kansainvälisen laadunhallintastandardin ISO 9001:2015 mukaisesti. Bureau Veritas on myöntänyt sertifikaatin elfGROUP Kyberturvallisuuspalvelut Oy:lle 12.4.2019.

ISO 9001 standardi määrittelee vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle. Sen tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Se perustuu kahdeksaan laadunhallinnan periaatteeseen, joita ovat mm. asiakassuuntautuneisuus, työntekijöiden sitoutuminen, prosessiajattelu ja tosiasioihin perustuva päätöksenteko.

 

ISO 27001 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifikaatti

Bureau Veritas ISO 27001 CertificationelfGROUPin toiminta on sertifioitu kansainvälisen tietoturvallisuuden hallintastandardin ISO 27001 mukaisesti. Bureau Veritas on myöntänyt sertifikaatin elfGROUP Kyberturvallisuuspalvelut Oy:lle 3.7.2019. 

ISO 27001 -sertifikaatti osoittaa, että organisaatio on ryhtynyt tarvittaviin toimiin arkaluontoisen tiedon suojaamiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, painottaen erityisesti tietoturvajohtamisjärjestelmän prosessien jatkuvaa parantamista.

 

Koodia Suomesta

Koodia Suomesta logoelfGROUP on Koodia Suomesta ry:n jäsen. Yhdistyksen jäseninä on kaiken kokoisia yrityksiä, jotka suorittavat ohjelmistokehitystä Suomessa.

Yhdistyksen tavoitteena on mm. kehittää suomalaista ohjelmointiosaamista varmistaakseen edellytykset hyvinvointiyhteiskunnallemme, kannustaa toimijoita yhteistyöhön ja tarjota verkottumismahdollisuuksia ja kehittää suomalaisen ohjelmistoliiketoiminnan kilpailukykyä ja käyttöä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhdistys haluaa myös edistää tasa-arvoa ja hyödyntää paremmin osaamispotentiaalia rohkaisemalla aliedustettuja ryhmiä hakeutumaan IT-alalle.

elfGROUP on ilolla mukana edistämässä tätä hienoa tavoitetta ja sanomaa.

 

Klikkaa alta auki elfGROUPin laskutustiedot

Laskutustiedot
>

elfGROUP Kyberturvallisuuspalvelut Oy

Y-tunnus: 3109442-5

 

Laskujen vastaanotto ensisijaisesti verkkolaskulla:

Verkkolasku: 003731094425

Verkkolaskujen välittäjä: 003708599126 (Liaison)

 

Sähköpostitse: fennoa.FI.P.134956-2@docinbound.com

Postitse: elfGROUP Kyberturvallisuuspalvelut Oy, PL 66126, 01051 LASKUT

 

elfGROUP Ohjelmistot ja Infra Oy

Y-tunnus: 3109385-2

 

Laskujen vastaanotto ensisijaisesti verkkolaskuna:

Verkkolasku: 003731093852

Verkkolaskujen välittäjä: 003708599126 (Liaison)

 

Sähköpostitse: fennoa.FI.P.135001-6@docinbound.com

Postitse: elfGROUP Ohjelmistot ja Infra Oy, PL 66183, 01051 LASKUT

 

elfGROUP Holding Oy

Y-tunnus: 2354012-2

 

Laskujen vastaanotto ensisijaisesti verkkolaskuna:

Verkkolasku: 003723540122

Verkkolaskujen välittäjä: 003708599126 (Liaison)

 

Sähköpostitse: fennoa.FI.P.111326-5@docinbound.com

Postitse: elfGROUP Holding Oy, PL 51367, 01051 LASKUT